Registraties

VBAG : De VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze) houdt toezicht op de kwaliteit van de aangesloten praktijken en zorgt ervoor dat iedereen voldoende bij- en nascholing volgt.
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
TCZ: Tuchtrecht-register Complementaire Zorg Heeft u een klacht en komen wij er niet samen uit, dan gaat uw klacht naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

KvK inschrijvingsnummer: 30259568
BTW-id NL 001590565B54

Opleidingen

  • Jaarlijjkse bij- en nascholing binnen onderstaande disciplines. 2002 tot heden
  • Jaarlijkse bijscholing Medische basiskennis Con Amore, Utrecht
  • Jaarlijkse intervisie momenten omtrent Cranio-sacraaltherapie
  • Jaarlijkse bijscholing EHBO plus reanimatie
  • Intuitief systemisch opstellen Hylke Bonnema 2022
  • Cranio-sacraaltherapie, PCSA, Bussum 2012
  • Voetreflexologie B.E.R. , Elspeet 2006
  • TouchPro Stoelmassage, Rotterdam 2002
  • Sportmassage Thim van der Laan, Utrecht 1994

Klacht- en tuchtregeling

Met eventuele klachten kunnen cliƫnten van Namaste Massage & Cranio-sacraaltherapie terecht bij de Geschillencommissie voor complementaire en alternatieve gezondheidszorg.

Zie link https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Eerst gaan we samen in gesprek om te kijken of wij er samen uitkomen. Lukt dat niet dan gaat uw klacht naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Is de uitkomst niet naar tevredenheid dan gaat uw klacht naar de geschillencommissie welke een uitspraak zal doen.Deze uitspraak is bindend.

Door toepassing van bovenstaande geschillenregelingen voldoet Namaste Massage & Cranio-sacraaltheapie aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor wat betreft het klacht- en tuchtrecht.